مدیران آنلاین

مجله الکترونیکی در زمینه مدیریت
تاریخ آخرین بروزرسانی : 15 فروردین 1394

با اشتراک در سایت مدیران آنلاین ، به بیش از هزار مطلب طبقه بندی شده مدیریتی ، دسترسی خواهید داشت .
تبلیغات
آشنايي مسؤولان دفاتر با اصول و مهارتهاي لازمه
ماهنامه شماره 16 -> پاورپوینت/ارائه -> مدیریت منابع انسانی
قیمت مشترکین : 500  تومان
قیمت سایر اعضاء : 1,000  تومان

آشنايي مسؤولان دفاتر با اصول و مهارتهاي لازمه شامل مباحث : هدف و وظايف اداره امور دفتری
روابط اداری ، سيستم گردش نامه های اداری و نقش مسؤول دفتر بايگانی ،فراگرد تلفنی- نقش و وظايف مسؤول دفتر ،عمليات اداری مسؤول دفتر ،مديريت و برنامه ريزی استفاده از تلفن ،جلسه ،چند نکته مهم
مختصری از آيين نگارش