مدیران آنلاین

مجله الکترونیکی در زمینه مدیریت

مشترک سایت شوید و با یک هزینه اندک، به بیش از 1650 مطلب طبقه بندی شده مدیریتی (تا امروز) ، دسترسی کامل داشته باشید.
تبلیغات
فنون فروش
روزانه ها -> مقاله -> مدیریت فروش
قیمت مشترکین : 1  تومان
قیمت سایر اعضاء : 1,000  تومان

آيا فروش همان بازاريابي است يا با هم متفاوت اند ؟بازاريابي Mareting: يعني شناخت دقيق نيازها و خواسته هاي مشتريان يك بازار هدف و ارائه محصول به آن مشتريان به نحوي كه بتواند نسبت به رقبا ارزش بيشتري به مشتريان ارائه كند ودر بلند مدت هم براي شركت سود آوري داشته باشد . بازاريابي از فلسفه هاي بازاريابي آغاز مي شود . يعني شركت ها بايد نگاه خود را نسبت به بازار و مشتريان مشخص كنند . لذا فلسفه هاي بازاريابي عبارتند از: