مدیران آنلاین

مجله الکترونیکی در زمینه مدیریت

مشترک سایت شوید و با یک هزینه اندک، به بیش از 1650 مطلب طبقه بندی شده مدیریتی (تا امروز) ، دسترسی کامل داشته باشید.
تبلیغات
روش تحقیق آمیخته
روزانه ها -> مقاله -> تحقیق و پژوهش
قیمت مشترکین : 1  تومان
قیمت سایر اعضاء : 1,000  تومان

مقاله ی روش تحقيق آميخته:رويكردي برتر براي مطالعات مديريت از آقای عباس بازرگان که حاوی مسائل ظریف و مهمی در زمینه ی تحقیقات مدیریتی است، به پیوست تقدیم حضور دوستان میگردد.